Seniorenregeling

Je werkt in een mooie sector met veel passie voor vakmanschap. Maar denk je ook na over jouw toekomst? Zoals je bij het ontwerpen van een tuin al bedenkt hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weet je welk onderhoud nodig is om het gewenste beeld te houden? Bekijk jouw inzetbaarheid of dat van je bedrijf ook eens op die manier.

Gesprek pensioenconsulent

Voor je een beslissing neemt rondom de Regeling Vervroegd Uittreden en de Seniorenregeling, raden we je aan advies te vragen. Deze beslissing kan namelijk een behoorlijke impact hebben. Via deze link kun je een videogesprek inplannen met de consulent van BPL Pensioen, die je graag helpt bij deze beslissing.

Seniorenregeling

Vier dagen werken in plaats van vijf om langer gezond en gemotiveerd door te werken zonder er financieel veel op achteruit te gaan. Dat kan met de seniorenregeling!

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat je als oudere werknemer 20% minder gaat werken met behoud van 90% van het brutoloon. Dit houdt in dat je als fulltimer vier dagen in plaats van vijf kunt werken. Per 1 januari 2019 is de looptijd van de seniorenregeling verlengd naar maximaal 8 jaar.

Voorwaarden

 • Je bent 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
 • Je bent gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers;
 • Afhankelijk van je geboortedatum is het mogelijk eerder deel te nemen:
  • Geboren voor 1 november 1960: deelnemen mogelijk per 1 juli 2019;
  • Geboren voor 1 januari 1961: deelnemen mogelijk per 1 januari 2020;
  • Geboren voor 1 maart 1961: deelnemen mogelijk per 1 juli 2020;
  • Geboren voor 1 mei 1961: deelnemen per 1 januari 2021;
 • De maximale looptijd van de regeling is 8 jaar;
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat;

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2022 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Hoveniers.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2023 is de vergoeding voor werkgevers € 115 per gedeclareerde seniorendag. Deze vergoeding komt vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

De seniorenregeling heeft bij elk salarisniveau een andere invloed op de pensioenopbouw. Op www.collandarbeidsmarkt.nl vind je een aantal rekenvoorbeelden.

Wil je weten wat de exacte gevolgen voor je persoonlijke situatie zijn? Neem dan contact op met (de pensioenconsulenten) van BPL Pensioen via:

Werkgevers: (050) 522 40 00 of werkgever@bplpensioen.nl
Werknemers: (050) 522 30 00 of deelnemer@bplpensioen.nl

Aanvraag

Ben je als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij de werkgever aan met een schriftelijk verzoek.

Ben je werkgever? Dan kun je binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag indienen

“Ik vind het heerlijk om één dag in de week vrij te zijn. Dit is standaard op de vrijdag, maar ik ben flexibel. Als mijn werkgever op tijd aangeeft dat een andere dag beter uitkomt is dat ook geen probleem. Buitenwerken is wat ik het liefst doe en dat kan ik zo blijven doen. De seniorenregeling creëert een win, win situatie voor mij en mijn werkgever.”

– Theo Nuijten, Seniormedewerker bij Snoeren Cultuurtechniek B.v.

Veelgestelde vragen

Voor welke branche is deze Regeling Vervroegd Uittreden bedoeld?

De RVU voor de Hoveniers is een branchespecifieke regeling voor de hovenierssector. Deelname aan deze RVU is onder voorwaarden mogelijk voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever vallend onder de cao Hoveniers. Val je niet onder de cao voor Hoveniers? Maar wil je wel graag deelnemen aan de RVU? Informeer dan bij de cao-partijen in jouw branche welke regelingen er eventueel in jouw branche gelden of ga in gesprek met jouw werkgever over een individuele regeling. Die laatste kun je echter niet afdwingen.

Bij wie kunnen werknemers zich aanmelden voor deelname aan de RVU?

Het aanmelden voor de RVU-uitkering gaat via WW-plus.

Je kunt je via deze link de uitkering aanvragen.

Hoe ver van tevoren moet je je aanmelden voor de RVU voor Hoveniers?

Minimaal 3 maanden voordat je uit dienst wilt treden. Als je 31 juli uit dienst wilt, moet je je uiterlijk 30 april aanmelden voor de RVU. Indien je aan de voorwaarden voldoet ontvang je dan vanaf augustus de RVU-regeling.

Kan een werknemer nu al de arbeidsovereenkomst opzeggen en zich later aanmelden voor de RVUregeling wanneer dat mogelijk is?

Nee, je kunt de arbeidsovereenkomst pas opzeggen op het moment dat je zeker weet dat je recht hebt op de RVU-regeling.

Welke bewijslast geldt voor de RVU?

De werknemer moet kunnen aantonen dat:

 • De werknemer op de uittredingsdatum een leeftijd bereikt heeft die maximaal 36 maanden voor de AOW gerechtigde leeftijd ligt;
 • De werknemer direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam is in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie (zie overzicht toepasselijke functies). Dit kan bijvoorbeeld met de arbeidsovereenkomst en/of de loonstroken en/of een verklaring van de werkgever waaruit dit blijkt.

Kan je ook kiezen voor 50% RVU-regeling en 50% blijven werken?

Je mag niet kiezen voor 50 % RVU en 50% blijven werken. Deelname aan RVU betekent stoppen met werken. 2 Als je gedeeltelijk wilt gaan werken en gedeeltelijk wilt stoppen verwijzen we je naar de seniorenregeling van de hoveniersbranche. Meer hierover is hier te lezen.

Mag de RVU gecombineerd worden met pensioen?

De RVU mag gecombineerd worden met pensioen. Dit is echter best ingewikkeld en vraagt om persoonlijk advies. Vraag daarvoor gerust een pensioenadviesgesprek aan via https://www.bplpensioen.nl/een-persoonlijk-pensioengesprek. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoe zit het met de seniorenregeling in combinatie tot de RVU uitkering?

In het RVU reglement is opgenomen dat een deelnemer aan de seniorenregeling een RVU vergoeding krijgt van 90% indien de werknemer 80% werkt. De RVU uitkering is voor deze deelnemers gebaseerd op het % loon en niet op het % werken. Indien de werknemer minder werkt dan 80%, is het loon ook naar rato minder. En dat kan dan ook worden toegepast op de RVU conform onderstaande staffel voorbeelden. De formule hiervoor is: parttime getal (bijvoorbeeld 75) x 90 / 80 = percentage RVU

Percentage parttime in seniorenregeling Percentage Loon Percentage RVU
80% 90% 90%
75% 84,38% 84.38%
70% 78.75% 78.75%
40% 45% 45%