Regeling Vervroegd Uittreden

Je werkt in een mooie sector met veel passie voor vakmanschap. Maar denk je ook na over jouw toekomst? Zoals je bij het ontwerpen van een tuin al bedenkt hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weet je welk onderhoud nodig is om het gewenste beeld te houden? Bekijk jouw inzetbaarheid of dat van je bedrijf ook eens op die manier.

Gesprek pensioenconsulent

Voor je een beslissing neemt rondom de Regeling Vervroegd Uittreden en de Seniorenregeling, raden we je aan advies te vragen. Deze beslissing kan namelijk een behoorlijke impact hebben. Via deze link kun je een videogesprek inplannen met de consulent van BPL Pensioen, die je graag helpt bij deze beslissing.

Regeling Vervroegd Uittreden

Deze regeling is speciaal voor de oudere werknemer die lange tijd in een uitvoerende functie heeft gewerkt. Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kun je nu in de Hovenierssector maximaal 3 jaar voor je AOW-datum een beroep doen op de RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken.

Je krijgt maximaal 3 jaar lang, tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). Je moet hiervoor stoppen met werken en geen nieuw betaald werk meer beginnen.

Klik hier om de webinar over deze regeling terug te kijken.

 

Voorwaarden

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze regeling zijn als volgt:

 • Je dient de aanvraag 3 maanden vóór de gewenste indieningsdatum in bij de uitvoerder;
 • Je brengt je werkgever op de hoogte van je wens om vervroegd met pensioen te gaan. Je werkgever hoeft echter niet akkoord te gaan;
 • Tussen je gewenste uittredingsdatum en de AOW gerechtigde leeftijd zit maximaal 36 maanden;
 • Je bent direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie met uitzondering van de functies van telefonist(e), receptionist(e), administratief medewerker en/of secretaresse;
 • Je treedt bij deelname aan de RVU regeling op eigen verzoek uit dienst;
 • De maximale looptijd na aanmelding is 3 jaar, de vergoeding stopt bij het bereiken van je individuele AOW leeftijd;
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum dat de aanvraag door de uitvoeringsorganisatie is goedgekeurd;
 • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024. De regeling loopt tot 1 oktober 2024 vanwege een subsidie van SZW die tot die datum loopt.

Meer informatie

Vergoedingen

De hoogte van de RVU-uitkering hangt af van de netto AOW-uitkering. Deze wordt ieder jaar aangepast op basis van de door de overheid vast te stellen RVU-drempelvrijstelling.  De jaarlijkse indexatie wordt bekend gemaakt op www.collandarbeidsmarkt.nl.

 • In 2024 is de RVU-uitkering Bruto € 2.182 per maand. Hierbij is rekening gehouden dat je gebruik maakt van de loonheffingskorting. Er is geen rekening gehouden met andere fiscale gevolgen.
 • Werk je minder dan 37 uur per week? Dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage;
 • Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling Hoveniers ontvangen een naar rato vergoeding van 90% indien sprake is van een 4-daagse werkweek. Bij een kortere werkweek is de vergoeding naar rato;
 • De vergoeding wordt verstrekt tot het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Meer informatie

Het is belangrijk om een goede overweging te maken voordat je van de regeling gebruik maakt. Weet je dat je hiervoor definitief je baan op moet zeggen? En wat de gevolgen zijn voor je pensioenopbouw? Je pensioenconsulent bij BPL Pensioen kan je hierover informeren. Hier kun je een persoonlijk gesprek inplannen met je consulent.

Webinar Regeling Vervroegde Uittreden 5 april 2023

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen heeft een webinar over de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) opgenomen. Het webinar is voor zowel werknemers als werkgevers in de Hoveniersbranche.

“Ik vind het heerlijk om één dag in de week vrij te zijn. Dit is standaard op de vrijdag, maar ik ben flexibel. Als mijn werkgever op tijd aangeeft dat een andere dag beter uitkomt is dat ook geen probleem. Buitenwerken is wat ik het liefst doe en dat kan ik zo blijven doen. De seniorenregeling creëert een win, win situatie voor mij en mijn werkgever.”

– Theo Nuijten, Seniormedewerker bij Snoeren Cultuurtechniek B.v.