Regeling Vervroegd Uittreden

Je werkt in een mooie sector met veel passie voor vakmanschap. Maar denk je ook na over jouw toekomst? Zoals je bij het ontwerpen van een tuin al bedenkt hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weet je welk onderhoud nodig is om het gewenste beeld te houden? Bekijk jouw inzetbaarheid of dat van je bedrijf ook eens op die manier.

Gesprek pensioenconsulent

Voor je een beslissing neemt rondom de Regeling Vervroegd Uittreden en de Seniorenregeling, raden we je aan advies te vragen. Deze beslissing kan namelijk een behoorlijke impact hebben. Via deze link kun je een videogesprek inplannen met de consulent van BPL Pensioen, die je graag helpt bij deze beslissing.

Regeling Vervroegd Uittreden

Deze regeling is speciaal voor de oudere werknemer die lange tijd in een uitvoerende functie heeft gewerkt. Als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord kun je nu in de Hovenierssector maximaal 3 jaar voor je AOW-datum een beroep doen op de RVU-regeling en zo eerder stoppen met werken.

Je krijgt maximaal 3 jaar lang, tot aan de AOW-datum, een maandelijkse RVU-uitkering (ter hoogte van de AOW-uitkering). Je moet hiervoor stoppen met werken en geen nieuw betaald werk meer beginnen.

Klik hier om de webinar over deze regeling terug te kijken.

 

Voorwaarden

De voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze regeling zijn als volgt:

 • Je dient de aanvraag 3 maanden vóór de gewenste indieningsdatum in bij de uitvoerder;
 • Je brengt je werkgever op de hoogte van je wens om vervroegd met pensioen te gaan. Je werkgever hoeft echter niet akkoord te gaan;
 • Tussen je gewenste uittredingsdatum en de AOW gerechtigde leeftijd zit maximaal 36 maanden;
 • Je bent direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie met uitzondering van de functies van telefonist(e), receptionist(e), administratief medewerker en/of secretaresse;
 • Je treedt bij deelname aan de RVU regeling op eigen verzoek uit dienst;
 • De maximale looptijd na aanmelding is 3 jaar, de vergoeding stopt bij het bereiken van je individuele AOW leeftijd;
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum dat de aanvraag door de uitvoeringsorganisatie is goedgekeurd;
 • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024. De regeling loopt tot 1 oktober 2024 vanwege een subsidie van SZW die tot die datum loopt.

Meer informatie

Vergoedingen

De hoogte van de RVU-uitkering hangt af van de netto AOW-uitkering. Deze wordt ieder jaar aangepast op basis van de door de overheid vast te stellen RVU-drempelvrijstelling.  De jaarlijkse indexatie wordt bekend gemaakt op www.collandarbeidsmarkt.nl.

 • In 2024 is de RVU-uitkering Bruto € 2.182 per maand. Hierbij is rekening gehouden dat je gebruik maakt van de loonheffingskorting. Er is geen rekening gehouden met andere fiscale gevolgen.
 • Werk je minder dan 37 uur per week? Dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage;
 • Werknemers die gebruik maken van de seniorenregeling Hoveniers ontvangen een naar rato vergoeding van 90% indien sprake is van een 4-daagse werkweek. Bij een kortere werkweek is de vergoeding naar rato;
 • De vergoeding wordt verstrekt tot het bereiken van de individuele AOW leeftijd.

Meer informatie

Het is belangrijk om een goede overweging te maken voordat je van de regeling gebruik maakt. Weet je dat je hiervoor definitief je baan op moet zeggen? En wat de gevolgen zijn voor je pensioenopbouw? Je pensioenconsulent bij BPL Pensioen kan je hierover informeren. Hier kun je een persoonlijk gesprek inplannen met je consulent.

Webinar Regeling Vervroegde Uittreden 5 april 2023

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen heeft een webinar over de Regeling Vervroegde Uittreden (RVU) opgenomen. Het webinar is voor zowel werknemers als werkgevers in de Hoveniersbranche.

“Ik vind het heerlijk om één dag in de week vrij te zijn. Dit is standaard op de vrijdag, maar ik ben flexibel. Als mijn werkgever op tijd aangeeft dat een andere dag beter uitkomt is dat ook geen probleem. Buitenwerken is wat ik het liefst doe en dat kan ik zo blijven doen. De seniorenregeling creëert een win, win situatie voor mij en mijn werkgever.”

– Theo Nuijten, Seniormedewerker bij Snoeren Cultuurtechniek B.v.

Veelgestelde vragen

Voor welke branche is deze Regeling Vervroegd Uittreden bedoeld?

De RVU voor de Hoveniers is een branchespecifieke regeling voor de hovenierssector. Deelname aan deze RVU is onder voorwaarden mogelijk voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever vallend onder de cao Hoveniers. Val je niet onder de cao voor Hoveniers? Maar wil je wel graag deelnemen aan de RVU? Informeer dan bij de cao-partijen in jouw branche welke regelingen er eventueel in jouw branche gelden of ga in gesprek met jouw werkgever over een individuele regeling. Die laatste kun je echter niet afdwingen.

Bij wie kunnen werknemers zich aanmelden voor deelname aan de RVU?

Het aanmelden voor de RVU-uitkering gaat via WW-plus.

Je kunt je via deze link de uitkering aanvragen.

Hoe ver van tevoren moet je je aanmelden voor de RVU voor Hoveniers?

Minimaal 3 maanden voordat je uit dienst wilt treden. Als je 31 juli uit dienst wilt, moet je je uiterlijk 30 april aanmelden voor de RVU. Indien je aan de voorwaarden voldoet ontvang je dan vanaf augustus de RVU-regeling.

Kan een werknemer nu al de arbeidsovereenkomst opzeggen en zich later aanmelden voor de RVUregeling wanneer dat mogelijk is?

Nee, je kunt de arbeidsovereenkomst pas opzeggen op het moment dat je zeker weet dat je recht hebt op de RVU-regeling.

Welke bewijslast geldt voor de RVU?

De werknemer moet kunnen aantonen dat:

 • De werknemer op de uittredingsdatum een leeftijd bereikt heeft die maximaal 36 maanden voor de AOW gerechtigde leeftijd ligt;
 • De werknemer direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste 10 jaar werkzaam is in de sector Hoveniers, waarvan minimaal 5 jaar in een uitvoerende functie (zie overzicht toepasselijke functies). Dit kan bijvoorbeeld met de arbeidsovereenkomst en/of de loonstroken en/of een verklaring van de werkgever waaruit dit blijkt.

Kan je ook kiezen voor 50% RVU-regeling en 50% blijven werken?

Je mag niet kiezen voor 50 % RVU en 50% blijven werken. Deelname aan RVU betekent stoppen met werken. 2 Als je gedeeltelijk wilt gaan werken en gedeeltelijk wilt stoppen verwijzen we je naar de seniorenregeling van de hoveniersbranche. Meer hierover is hier te lezen.

Mag de RVU gecombineerd worden met pensioen?

De RVU mag gecombineerd worden met pensioen. Dit is echter best ingewikkeld en vraagt om persoonlijk advies. Vraag daarvoor gerust een pensioenadviesgesprek aan via https://www.bplpensioen.nl/een-persoonlijk-pensioengesprek. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoe zit het met de seniorenregeling in combinatie tot de RVU uitkering?

In het RVU reglement is opgenomen dat een deelnemer aan de seniorenregeling een RVU vergoeding krijgt van 90% indien de werknemer 80% werkt. De RVU uitkering is voor deze deelnemers gebaseerd op het % loon en niet op het % werken. Indien de werknemer minder werkt dan 80%, is het loon ook naar rato minder. En dat kan dan ook worden toegepast op de RVU conform onderstaande staffel voorbeelden. De formule hiervoor is: parttime getal (bijvoorbeeld 75) x 90 / 80 = percentage RVU

Percentage parttime in seniorenregeling Percentage Loon Percentage RVU
80% 90% 90%
75% 84,38% 84.38%
70% 78.75% 78.75%
40% 45% 45%