Leer- en ontwikkelplan voor de hele organisatie

Ik blijf groeien

In deze tijden van een krappe arbeidsmarkt, waarin medewerkers ruime keuze hebben uit verschillende werkgevers, is aantrekkelijk werkgeverschap (ook wel Employer Branding genoemd) een onmisbaar onderdeel van de HR strategie in organisaties.

Opleidingsplannen voor bedrijven

Voor 40 werkgevers uit de sector is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het opstellen van een praktisch toepasbaar bedrijfsscholingsplan. Dit plan is gebaseerd op hun bedrijfsstrategie en helpt bij het creëren van een betere organisatiecultuur, gericht op duurzame inzetbaarheid. Hierop volgen dan opleidings- en ontwikkelplannen voor de medewerkers.

Resultaat moet zijn dat de betrokken werkgevers persoonlijke ontwikkelplannen hebben opgesteld voor hun medewerkers en dat zij inzicht hebben in welke stappen zij kunnen zetten om hun werkgeverschap te verbeteren via leren en ontwikkelen.

De resultaten die de deelnemende bedrijven behalen, worden vertaald naar ‘best practices’ (methoden, instrumenten e.d.) die vervolgens breed verspreid worden. Zo bereiken we een bredere groep bedrijven om met het opstellen van bedrijfsscholingsplannen aan de slag te gaan.

 

Wat betekent het volgen van dit traject concreet?

  • (Online) start- en voorlichtingsbijeenkomst
  • Invullen personeelsscan, kijken naar de interne taakverdeling met behulp van de taak/functie-matrix en vastlegging strategie inclusief adviesgesprek
  • Aan de slag met de ontwikkeling van een bedrijfsscholingsplan en beschikbaar stellen format persoonlijk ontwikkelplan (POP). Aansluitend vindt een adviesgesprek plaats om het resultaat door te nemen en waar nodig aan te passen.
  • Contact over de voortgang enige tijd na afronding.

Deze trajecten zijn volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden.
Heb je nog vragen? Mail ze naar contact@vitalehoveniers.nl