Ga naar inhoud

#Vitalehoveniers investeren in teamontwikkeling, vitaliteit en gezonde werkomgeving

8 maart 2024

Afgelopen week namen pilotbedrijven #vitalehoveniers deel aan een bijeenkomst met kartrekkers. De focus van dit overleg lag op het verbeteren van de samenwerking binnen de teams en hoe uitdagingen op dit punt aan te pakken. De afgelopen maanden is door hen geëxperimenteerd op dit vlak en tijdens dit overleg werden opgedane inzichten en ervaringen gedeeld.

Benadrukt werd hoe belangrijk het voor de motivatie en betrokkenheid is om een hecht team te vormen. Het structureel betrekken van medewerkers in de voorbereiding en organisatie van hun werk blijkt daarin cruciaal. Voorbeelden van overlegvormen en teambuildingactiviteiten kwamen aan bod. Enkele deelnemers komen bijvoorbeeld op vaste dagen in de week bijeen om gezamenlijk de werkzaamheden en prioriteiten door te nemen. Of laten medewerkers samen Arbo verbeteringen bedenken en aanpakken.

Het samen met je medewerkers herzien en herstructureren van werkprocessen bleek een goede methode om niet alleen de motivatie maar ook de efficiëntie te vergroten. De nadruk werd gelegd op het toekennen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van eigenaarschap binnen het team.

Andere ondernemers vertellen vooral aan hun eigen leiderschapscapaciteiten gewerkt te hebben; hebben meer verbinding gemaakt met medewerkers; ruimte gegeven aan anderen om taken over te nemen; en gewerkt aan hun vaardigheid om duidelijkheid te geven. Veranderingen die zowel spannend zijn als positieve gevoelens opleveren voor zowel henzelf als voor hun medewerkers. Het blijven vasthouden van de aandacht voor de ingezette veranderingen blijkt door vrijwel iedereen als grote uitdaging te worden gezien.

Naast operationele kwesties werd aandacht besteed aan de fysieke belasting, vitaliteit en het welzijn van de medewerkers. Plannen voor toolboxbijeenkomsten werden besproken, bijvoorbeeld om stressfactoren zowel thuis als op het werk te adresseren. Het belang van sociale contacten en bewustwording rondom dit thema werd benadrukt, evenals het stimuleren van een cultuur van eigenaarschap en bottom-up management. Deze bijeenkomst weerspiegelt de toewijding van deze hoveniers om een gezonde, ondersteunende en productieve werkomgeving te creëren voor al hun teamleden.