Ga naar inhoud

Sophie Bruers Gertner van Insector bespreekt opleidingsplannen en duurzame inzetbaarheid bij #vitalehoveniers

17 mei 2024

Sophie heeft onlangs informatie gedeeld over de opleidingsplannen en bedrijfsontwikkelingsplannen bij #VitaleHoveniers. Het bedrijf streeft ernaar om voor elke medewerker een ontwikkelplan voor de komende 5 jaar op te stellen, waarin wordt onderzocht hoe ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen en hoe ze duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Bij grotere organisaties met meer dan 20 medewerkers worden deze plannen op functieniveau opgesteld.

Het waarborgen van duurzame inzetbaarheid staat centraal in deze plannen. Hierbij wordt onderzocht hoe medewerkers gemotiveerd kunnen worden en welke formele en informele leervormen kunnen worden ingezet. Onderzoek toont aan dat leidinggevenden grote rol spelen in het stimuleren en motiveren van medewerkers in hun talentonwikkeling en groei. Daarom is het essentieel dat ze de ontwikkeling stimuleren.

In totaal zijn er 30 bedrijven ondersteund, met gemiddeld 10 medewerkers per bedrijf, wat neerkomt op een totaal van 300 medewerkers waarvoor persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn opgesteld. Aan de hand van de ontwikkelplannen en het POP-gesprekformat gaan de leidinggevenden het gesprek aan met de medewerkers over hun ontwikkeling en talenten.

Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan jonge medewerkers, die soms nog zoekende zijn naar hun plaats binnen het bedrijf. Werkgevers worden aangemoedigd om de kwaliteiten van deze jonge medewerkers te benoemen en hen te laten weten dat er mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen. Het benadrukken van de bereidheid van het bedrijf om samen met hen aan de slag te gaan kan jonge werknemers extra motiveren.

Het stimuleren van zijdelingse ontwikkeling en het benutten van de leerbereidheid, met name bij jongere medewerkers, staat hoog op de agenda van #VitaleHoveniers. Hierbij wordt benadrukt dat iedereen in staat is te ontwikkelen en dat ondernemers een integraal onderdeel vormen van het team. Werkgevers en werknemers vinden het heel positief dat hier aandacht aan wordt geschonken en de expertise op dit onderwerp wordt erg op prijs gesteld.