Ga naar inhoud

Positieve dag over veilig en gezond werken tijdens OR-platform hoveniers

1 maart 2024

Op woensdag 14 februari kwamen vertegenwoordigers van OR’en van 10 bedrijven samen voor een dag vol kennisdeling en samenwerking. Het evenement, gehouden in Kaap Doorn, bood een platform voor discussie en inzicht in belangrijke aspecten van veiligheid en gezondheid op de werkplek.

De dag begon met een welkom en een lekker kopje koffie/thee, gevolgd door een opening door Eric Gijsbertsen, de voorzitter van het OR-platform Hoveniers. Daarna leidde Koen Langenhuysen van Fijn Werk een interactieve sessie over Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waarbij de focus lag op het opsporen van problemen, vooral met betrekking tot werkdruk.

Na een pauze volgde een interessante presentatie over werkdruk door Simone van Houten van Basis & Beleid. De deelnemers kregen de kans om hun ervaringen rond werkdruk te delen en te bespreken, zowel vanuit praktisch als theoretisch perspectief.

Na de lunch gingen de deelnemers naar buiten voor een wandeling in het bos, waarbij ook het thema werkdruk centraal stond. Hier werden levendige gesprekken gevoerd en werden deelnemers aangemoedigd om hun persoonlijke ervaringen te delen.

Het actieve hoogtepunt van de dag was de workshop van Simone van Houten, waarbij de deelnemers aan de hand van een streep op de vloer moesten aangeven waar ze zelf stonden ten aanzien van bepaalde vragen of stellingen. Specifieke kwesties met betrekking tot werkdruk op de bedrijven werden besproken. Zowel objectieve als subjectieve onderwerpen kwamen aan bod, waardoor deelnemers een dieper begrip kregen van dit belangrijke aspect van hun werk.

De dag werd afgesloten met een sessie geleid door Koen Langenhuysen over hoe de ondernemingsraad (OR) tot Arbo-succes kan komen. Praktische stappen werden besproken, samen met voorbeelden van succesvolle implementaties en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Het evenement werd gekenmerkt door een positieve sfeer en sterke betrokkenheid van alle deelnemers. De aanwezigheid van de OR’en uit verschillende bedrijven met hun eigen RI&E’s onderstreept het belang dat wordt gehecht aan veiligheid en gezondheid op de werkplek binnen de hoveniersbranche.

Dit evenement heeft niet alleen geleid tot waardevolle inzichten en kennisdeling, maar heeft ook de banden tussen de deelnemende OR’en versterkt. We kijken uit naar toekomstige samenwerkingen en verdere verbeteringen op het gebied van Arbo en werkomstandigheden binnen onze sector.

De dag werd georganiseerd door FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen, met steun van de VHG en financiering van Colland Arbeidsmarkt.