Ga naar inhoud

Op weg naar coachend leiderschap

24 juni 2024

Eind mei kwamen verschillende leidinggevenden uit de groene sector samen bij Vebego Groen in Den Bosch om de afronding van hun leiderschapsprogramma te vieren. Tijdens dit programma van Vitale Hoveniers ontwikkelden de deelnemers een eigen coachende leiderschapsstijl. Ze leerden hoe ze effectieve gesprekken over duurzame inzetbaarheid kunnen voeren en hoe ze hun medewerkers kunnen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het was een mooi moment om na 20 weken van intensieve training ervaringen te delen en geleerde lessen te bespreken.

Deelnemer Jorn Ouwehand 

“De casussen die we moesten inbrengen, helpen me echt om situaties in mijn werk beter te begrijpen en aan te pakken.”

Het leiderschapsprogramma ondersteunt leidinggevenden in de groene sector bij het ontwikkelen van een coachende leiderschapsstijl. Ze leren hun communicatieve vaardigheden verbeteren, effectieve gesprekken voeren over duurzame inzetbaarheid en eigen verantwoordelijkheid onder medewerkers te stimuleren. Het programma bestaat uit vier workshops, aangevuld met twee individuele coaching sessies en twee intervisiesessies met de groep. Herwin Wetters, trainer van het programma, benadrukt het belang van praktische toepasbaarheid: “De ‘duurzaamheidsinzetbaarheid’ van medewerkers is cruciaal. Leidinggevenden leren niet alleen hun teams beter te motiveren en te ondersteunen, maar ook hoe ze zelf duurzaam inzetbaar blijven

POSITIEF VERRAST

Jorn Ouwehand, een van de deelnemers, werkt als projectregisseur bij de gemeente Weert, waar hij verantwoordelijk is voor verschillende groenprojecten. Hij nam deel aan het programma als onderdeel van een leerlijn die zijn werkgever aanbiedt. Aanvankelijk was hij sceptisch: “Het was niet de eerste keer dat ik een cursus volgde en ik twijfelde aan de praktische bruikbaarheid en impact ervan. Maar ik ben positief verrast”. Jorn legt uit dat de training veel ruimte biedt voor persoonlijke inbreng en praktische oefeningen. “We brengen specifieke casussen in, wat helpt om praktische situaties beter te begrijpen en aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat de training niet alleen theoretisch is, maar direct toepasbaar in de praktijk.

IMPACT

Het leiderschapsprogramma heeft een aanzienlijke positieve impact op de deelnemers. De deelnemers ontwikkelen praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun dagelijkse werk, wat leidt tot meer effectieve en betrokken teams. Leidinggevenden zijn nu beter uitgerust om hun medewerkers te ondersteunen en te motiveren, en ze weten beter hoe ze zelf duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Ze hebben meer inzicht in de invloed van hun eigen leiderschapsstijl is en hoe ze medewerkers kunnen coachen. Dat draagt bij aan een positieve en productieve werkomgeving.

KLEINE GROEP

Per training nemen maximaal tot tien personen deel, waarbij de intervisies in kleinere groepen van maximaal vijf personen worden gehouden. “Werken in kleinere groepen maakt de leerervaring veel persoonlijker en intensiever,” aldus Jorn. “Het biedt de mogelijkheid om dieper in te gaan op individuele situaties en uitdagingen.” Tijdens de training leerde hij te werken op een manier die bij hem past. “Het is beter niet altijd direct een oplossing aan te dragen, maar medewerkers te stimuleren zelf na te denken over mogelijke oplossingen. Dat vergroot hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De persoonlijke gesprekken met de trainer zijn bijzonder waardevol voor het bespreken van specifieke situaties en uitdagingen.” De jaarlijkse terugkommomenten lijken hem nuttig om de geleerde vaardigheden te herhalen en verder te verdiepen. “We kunnen nieuwe casussen bespreken en blijven leren van elkaar.