Ga naar inhoud

Gezond en vervoegd met pensioen – Regeling Vervroegd Uittreden

11 mei 2023

Op woensdag 5 april 2023 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en Koninklijke VHG) een webinar over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de Hoveniersbranche. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed weten wat deze regeling inhoudt. De regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden. Jeroen Warnaar (bestuurder CNV Vakmensen) en Petro van Laarhoven (consulent BPL Pensioen) gaven uitleg over de regeling, wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen en hoe de regeling zich verhoudt tot het pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen stellen die werden behandeld door Najib Benamar (juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden Koninklijke VHG). 75 personen namen deel aan het webinar.

 

Vervroegd met pensioen gaan met de RVU

Jeroen Warnaar legt uit dat de Hoveniersbranche een branche is met veel fysieke arbeid. “Door kabinetsbesluiten moeten we steeds langer doorwerken. De AOW leeftijd is verhoogd naar 67 jaar en dat blijkt in deze branche niet voor iedereen goed haalbaar. Sociale partners in de hoveniersbranche hebben daarom verschillende maatregelen genomen om op een gezond manier je pensioen te bereiken. De RVU is hieruit voortgekomen.

De RVU maakt het mogelijk om 3 jaar eerder te stoppen met werken. In die periode krijg je een uitkering om de periode tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen. De uitkering bedraagt in 2023 €2.037,- bruto per maand (ongeveer €1.422,- netto) bij een fulltime arbeidsovereenkomst met een overeengekomen arbeidsduur van gemiddeld 37 uur per week of meer. Dit bedrag wordt gedurende 36 maanden maandelijks uitgekeerd. Dit kan ook 24 maanden of 12 maanden zijn, afhankelijk hoe lang van tevoren je de RVU aanvraagt. Wanneer je een parttime arbeidsovereenkomst hebt, heb je recht op een uitkering naar rato. Om gebruik te maken van de RVU is het belangrijk dat zowel werkgever en werknemer dit goed met elkaar regelen.

De RVU is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van SZW en het fonds Colland Arbeidsmarkt. Van 1 januari 2023 tot 1 oktober 2024 kan van de regeling gebruik worden gemaakt. Maximaal 110 medewerkers kunnen in deze periode hiervoor in aanmerking komen. Een voorwaarde is wel dat je al 10 jaar werkzaam bent in de Hoveniersbranche, waarvan 5 jaar in een uitvoerende functie.”

 

Het begint met oriënteren

Petro van Laarhoven vervolgt: “Het is belangrijk om je eerst te oriënteren en uit te zoeken wat het financieel betekent voor jou (en eventueel je partner) als je meedoet aan de RVU regeling. De hoogte van de RVU uitkering is circa €1.400,- euro netto per maand. Hierbij is rekening gehouden dat je gebruik maakt van de loonheffingskorting. Er is geen rekening gehouden met andere fiscale gevolgen. Maar is de RVU uitkering genoeg om straks van rond te komen? Deze uitkering kan je eventueel  aanvullen met je spaargeld of je kunt je pensioen direct met de RVU laten ingaan. Het voordeel daarvan is dat het tijdelijk partnerpensioen verzekerd blijft.

Je kunt je pensioen ook later laten ingaan. Dat heeft wel consequenties voor je tijdelijk partnerpensioen. Je tijdelijk partnerpensioen is de uitkering voor je partner als je onverhoopt komt te overlijden. Het totale partnerpensioen na overlijden zal lager worden omdat dit tijdelijk partnerpensioen niet meer verzekerd is. Uiteraard blijft het levenslange partnerpensioen na overlijden van toepassing. Maar wat je ook kiest, zet alle financiële gevolgen goed op een rijtje en laat de verschillende situaties (bij leven of overlijden) eventueel doorrekenen. De pensioenconsulenten van BPL Pensioen helpen je hier graag bij, we kunnen het afstemmen op jouw persoonlijke situatie.”

 

Meer informatie

  • Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan hier
  • Wilt u meer weten over de RVU-regeling? Klik dan hier
  • Wilt u zich direct aanmelden voor de RVU-regeling? Klik hier
  • Kijk voor meer informatie ook in de veelgestelde vragen.

Past de RVU-regeling bij jou? Breng je persoonlijke pensioensituatie in beeld! Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Kijk in de Pensioenplanner van BPL Pensioen en/of plan een kosteloos pensioenspreekuur in.

De RVU Hoveniers is ontwikkeld door sociale partners in de hoveniersbranche; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Koninklijke VHG.

De RVU wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de agrarische en groene sectoren. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.