Advies door bedrijfskundig experts voor startende ondernemers

Ik blijf groeien

Als startende ondernemer ben je al druk genoeg met ondernemen, goed werkgeverschap kan daarbij een enorme uitdaging zijn.

Stimuleren leven lang ontwikkelen

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers zelf niet (direct) de regie nemen als het gaat om de eigen ontwikkeling en het duurzaam inzetbaar blijven. Vaak moet jij als werkgever, je medewerker hierin stimuleren, bijvoorbeeld door (budget voor) cursussen en trainingen aan te bieden. Veel werkgevers pakken die handschoen niet of beperkt op. Het mogelijke vertrek van een werknemer wordt als een risico gezien waardoor het verder ontwikkelen van de medewerker geen prioriteit heeft.

30 ondernemers kunnen zich aanmelden voor een traject waarbij zij worden ondersteund door de inzet van adviseurs en het leren van elkaar op het terrein van duurzaam inzetbare medewerkers.

Het traject start in oktober 2023 en loopt tot juli 2024. Het bevat de volgende onderdelen:

  • Bijwonen voorlichtingsbijeenkomst en/of webinars
  • Stappenplan en informatiemateriaal voor werknemers
  • Scans bij het bedrijf m.b.t. duurzame inzetbaarheid en personeelsbeleid met rapportages
  • Opstellen actieplan
  • Adviesgesprekken
  • Afsluitende bijeenkomst

 

Deze trajecten zijn volgeboekt, je kunt je niet meer aanmelden.
Heb je nog vragen? Mail ze naar contact@vitalehoveniers.nl